Styret Rød Hurrød Skolekorps

Styre leder:

Tormod Johansen

Styremedlemer:

Anette Brekke
Stein Arne Rimehaug
Isak Alnæs
Trond Berg

Kontaktinfo:

Tormod Johansen
Mob +47 917 70 242

Du finner alltid oppdatert infomasjon på Brønnøysundregisteret. Trykk her for brønnøysundregisteret.